شرکت داروسازی نانو کیمیا کویر یزد


انجام كليه فعاليتهاي پژوهشي توليدي مشاوره اي و آموزشي در تمام زمينه هاي مرتبط با فناوري هاي نانو، پليمر، بيوتكنولوژي، شيميايي، ميكروبيولوژي، مواد و ساير فناوري هاي علمي اعم از خريد، فروش، صادرات و واردات ماشين آلات، تجهيزات آزمايشگاهي، پزشكي و صنعتي و مواد اوليه مورد نياز، همچنين بسته بندي، ساخت، توليد و فرآوري مواد اوليه دارويي، داروهاي مورد استفاده انسان با منشاء شيميايي و گياهي، داروهاي مورد استفاده دام، محلول هاي ضد عفوني كننده شيميايي و گياهي مورد استفاده براي انسان و دام، ضمنا توليد و فرآوري محصولات مرتبط با طب سنتي، داروهاي گياهي و محصولات آرايشي ـ بهداشتي، اقدام به توليد، مشاوره، توليد آزمايشگاهي و صنعتي همچنين طراحي، نظارت، مشاوره و اجراي طرح هاي پژوهشي، آموزشي و صنعتي در كليه زمينه ها