لطفاً برای خرید از فروشگاه، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که عضو سایت نیستید، پیش از آغاز خرید ابتدا ثبت نام نمایید.
کپسول نرم فنلین          

شناسه یکتای انبار (کد محصول): 30030009
تعداد امتیازات: 0   متوسط امتیاز:     
شکل دارو: کپسول نرم
حجم: ۳۰ میلی‌گرم
گیاهان موثر:
موارد مصرف: افزایش شیر مادر در دوران شیردهی
تسکین دردهای دوران قاعدگی (Primary dysmenorrhea)
اجزاء فراورده: اسانس رازیانه شیرین(Foeniculum vulgare)
استاندارد شده: بر اساس وجود 27-21 میلی‌گرم آنتول در هر کپسول نرم.
مواد مؤثره: ترانس آنتول، فنشون، متیل چاویکول، استراگول
آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر: قاعدگی دردناک (dysmenorrhea) یکی از شایعترین اختلالات زنان است. بیش از 50% از دختران در دوران قاعدگی درد خفیفی دارند اما 10% به مدت 3-1 روز در ماه به استراحت مطلق نیاز دارند. قاعدگی دردناک باعث تاثیرات نامطلوب روی روابط اجتماعی، از بین رفتن ساعات مفید کاری زنان، غیبت دختران دانش آموز از مدرسه و زیان های اقتصادی فراوان میشود. قاعدگی دردناک به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم میشود که در نوع اولیه آن بیماری قابل تشخیص لگنی وجود ندارد.
در طب سنتی ایران رازیانه بعنوان ضد نفخ، مدر، دفع كننده سنگهای مجاری ادراری و افزایش دهنده شیر مورد استفاده قرار گرفته است.
دستور مصرف: هر 4 ساعت 1 عدد میل شود.
موارد منع مصرف: وجود سابقه حساسیت به رازیانه یا هریک از ترکیبات آن، دوران بارداری، مبتلایان به آسم آلرژیک، تشنج، بیماریهای کبدی یا سرطان، کودکان.
عوارض جانبی: افزایش خونریزی در دوران قاعدگی.
تداخلات دارویی: ترانس آنتول باعث القاء آنزیمی سیستم سیتوکروم P450 می‌شود. این ماده دارای اثرات استروژنیک است، متابولیسم کبدی دارد و متابولیت‌های آن از ادرار دفع می‌شوند.
نکات قابل توصیه: 1- همانند سایر داروها، کپسول نرم فنلین را از دید و دسترس اطفال دور نگهدارید.
2- برای تاثیر بهتر فنلین در کاهش درد، بهتر است با شروع اولین علائم قاعدگی مصرف آنرا آغاز نمود.
3- ممکن است با مصرف فنلین، میزان خونریزی طی قاعدگی افزایش یابد که در اکثر موارد اثر طبیعی دارو محسوب میشود. با اینحال در صورت تشدید آن باید مصرف فنلین را متوقف و به پزشک مراجعه نمود.
4- فراورده را دور از نور و در دمای30-15 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

منابع علمی:  1.Ostad SN, Soodi M, Sharifzadeh M, Khorshidi N, Marzban M. The effect of Fennel essential oil on uterin contraction as a model for dysmenorrhea, pharmacology and toxicology study. Journal of Ethnopharmacology 76 (2001) 299-304 .
2.Namavar Jahromi B, Tartifizadeh A, Khabnadideh S. Comparison of fennel and mefenamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 80 (2003) 153-157
3. Khorshidi N, Ostad SN, Mosaddegh M, Soodi M. Clinical effects of fennel essential oil on primary dysmenorrhea. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2003) 89-93
4. منوچهری ترشیزی الهام، منتظری سیمین، عابدی پروین. مقایسه تاثیر قرص ایبوپروفن و اسانس رازیانه بر دیسمنوره اولیه دانش آموزان دبیرستانی. مجله علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1384؛ دوره 1، پاییز، شماره 3: صفحات 24-17
5. یزدانی مریم، شهریاری مهدی، حامدی بهاره. مقایسه قطره رازیانه و بابونه در مقابل كنترل بدون دارو در درمان دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، 1383؛ دوره 8، بهار، شماره 1: صفحات 61-57
6. Felter HW, Lloyd JU. King’s American dispensatory, 18th ed. 3rd revision, vol 1,1905. Reprinted by Eclectic Medical Publications, Portland, 1983; pp 891-892.
IRC: 1228169670
بارکد:
برچسب ها:

قیمت فروش: ریال78,000

انبار: 0
تعداد:  
در کادر پایین می توانید هنگام خرید یادداشت یا نکاتی را برای فروشنده ارسال نمایید.
   تماس با فروشنده

به منظور بررسی اثرات فارماکولوژیک اسانس رازیانه بر روی انقباضات رحم ایزوله رت و محاسبه LD50 در رت؛ اكسی‌توسین(0.1, 1, 10 mu/ml) و پروستاگلاندین E2 (5×10-5 M) برای ایجاد انقباض عضلانی مورد استفاده قرار گرفت. دوزهای مختلف از اسانس رازیانه شدت انقباضات ناشی از اكسی‌توسین و پروستاگلاندین E2 را به طور قابل توجهی كاهش داد ( به ترتیب 25 , 50 µg/ml برای اكسی‌توسین و 10 , 25 µg/ml برای پروستاگلاندین E2). همچنین اسانس رازیانه فركانس انقباضات ایجاد شده بوسیله پروستاگلاندین E2(نه فرکانس انقباضات ایجاد شده بوسیله اکسی توسین) را كاهش داد. در این بررسیLD50 محاسبه شده با روش moving average برابر با mg/kg 1326 بود.(1) در ذیل به نتایج چند کارآزمایی بالینی در ارتباط با تاثیر اسانس رازیانه در تسکین درد دوران قاعدگی اشاره میشود:
1- به منظور مقایسه اثر اسانس رازیانه شیرین با مفنامیك اسید در درمان قاعدگی دردناك اولیه، 30 خانم 15 تا 24 ساله مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید در 3 دوره قاعدگی مورد بررسی قرار گرفتند. در دوره اول هیچ داروئی تجویز نشد (دوره كنترل)، در دوره دوم بیماران تحت درمان با مفنامیك اسید (250 میلی‌گرم هر 6 ساعت) و در دوره سوم تحت درمان با اسانس رازیانه 2% (25 قطره هر 4 ساعت) قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد كه در مقایسه با دوره كنترل، هر دو دارو به صورت مؤثری درد قاعدگی را برطرف نمودند (P<0.001). زمان متوسط شروع اثر برای مفنامیك اسید 06/46 ± 5/67 دقیقه و برای رازیانه 9/48 ± 75 دقیقه بود كه از نظر آماری معنی‌دار نبود (P=0.57). در روزهای دوم و سوم قاعدگی مفنامیك اسید اثر قویتری نسبت به رازیانه داشت (P<0.05) با اینحال در سایر روزهای قاعدگی بین دو دارو اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت. عارضه جانبی ناشی از مصرف مفنامیك اسید گزارش نشد. محققین نتیجه گرفتند میتوان از رازیانه بعنوان یك داروی گیاهی ایمن (safe) و مؤثر برای قاعدگی دردناك اولیه استفاده نمود.(2)
2- در طی یک کارآزمایی دوسو بیخبر متقاطع با کنترل دارونما در 60 دانشجوی دختر مجرد ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در محدوده سنی 25-17 سال که مبتلا به دیسمنوره اولیه بودند و شدت دیسمنوره آنها طبق سیستم درجه بندی شفاهیAndersch & Milsom در درجه 2 یا 3 و در تمامی یا اکثر دوره ها درد داشتند پس از معاینه و انجام سونوگرافی و تایید دیسمنوره اولیه؛ بصورت تصادفی در 6 گروه (حاصل از 6 حالت ترکیب حروف A, B, C ) قرار گرفتند و هر فرد برای 3 دوره بررسی گردید. در این بررسی از قطره حاوی اسانس رازیانه 1% و 2% استفاده شد تا بیمار به محض شروع درد 40 قطره میل نماید و در صورت لزوم هر 4 ساعت آنرا تکرار نماید. در صورت عدم کاهش درد تا 2 ساعت پس از مصرف داروی مورد آزمایش و غیر قابل تحمل بودن درد، بیمار اجازه داشت داروی مسکن مورد استفاده معمول خود را مصرف و آنرا در فرم مربوطه یادداشت نماید. براساس نتایج این بررسی؛ در مقایسه با دارونما برای متغییر شدت درد اختلاف معنی دار آماری بین گروه های دریافت کننده قطره 1% و 2% اسانس مشاهده گردید(p<0.05). با توجه به نتایج حاصله، محققین نتیجه گرفتند که اسانس رازیانه 1% و 2 % باعث تسکین کامل درد قاعدگی به ترتیب در 8/52 % و 4/67% افراد و تسکین کم و جزیی درد به ترتیب در 2/47% و 6/28% افراد میشود که تقریباً با اثرات داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) قابل مقایسه است.(3)
3-به‌ منظور مقایسه‌ تأثیر قرص‌ ایبوپروفن‌ و اسانس‌ رازیانه‌ بر دیسمنوره‌ اولیه‌، در یك‌ كارآزمایی‌ بالینی120دختر دبیرستانی مبتلا به دیسمنوره‌ متوسط‌ یا شدید كه‌ از 4 دبیرستان ‌مختلف شهر مشهد‌ به‌ طور تصادفی‌ انتخاب‌ و ‌شدت‌ دیسمنوره‌ در آنها با استفاده‌ از معیار گفتاری‌ چند بعدی‌ مشخص‌ شده بود به ‌مدت‌ یك‌ سیكل(سیكل‌ كنترل‌) تحت‌نظر قرار گرفتند و فرم‌ شماره‌ یك ‌را پر نمودند. در سیكل‌ دوم‌ و سوم‌ به‌ نیمی‌ از نمونه‌ها قرص‌ ایبوپروفن (400میلی‌گرم‌، خوراكی‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نیاز) و به‌ نیمی‌ دیگر قطره‌ اسانس‌رازیانه‌ 2% (30ـ20 قطره‌، خوراكی‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نیاز) داده‌ شد و افراد شركت‌كننده‌ در تحقیق‌ دو عدد فرم‌ شماره‌ دو را در این‌ دو سیكل‌ تکمیل کردند. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز اطلاعات100نفر، اسانس2%گیاه‌ رازیانه‌ موجب‌ كاهش‌ شدت‌ دیسمنوره(p<0.001) و مدت‌ دیسمنوره (p=0.000)در فرد گردید و‌ این‌ تسكین‌ با گروه‌ مصرف‌كننده قرص‌ ایبوپروفن‌ تفاوت‌ آماری‌ معنی‌داری‌ نداشت و هر دو دارو به‌ یك‌ میزان‌ موجب‌ تسكین‌ دیسمنوره‌ شدند. میزان‌ نیاز به‌ مصرف‌ مسكن‌ اضافی‌ در دو گروه‌ مشابه‌ بود (p=0.148) همچنین مصرف ‌اسانس‌ رازیانه‌ 2% موجب‌ كاهش‌ میانگین‌ مدت‌ خونریزی‌ گردید(p=0.045) . میزان‌ خونریزی‌ قبل‌ و بعد از مصرف‌ اسانس‌ رازیانه‌ 2% تفاوت‌ معنی‌داری ‌نداشت‌ (p=0.308) و مصرف‌ اسانس‌ رازیانه‌ موجب‌ تغییری‌ در میزان‌خونریزی‌ نشد. در گروه‌ مصرف‌كننده‌ قرص‌ ایبوپروفن‌ كاهش‌ خونریزی‌ دیده‌ شد(p=0.038). رضایت‌ افراد از مصرف‌ داروها از نظر آماری‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ نداشتند و مشابه‌ بودند.(P=NS) محققین نتیجه گرفتند در افرادی‌ كه‌ تمایل‌ به‌ مصرف‌ داروهای‌ گیاهی‌ دارند یا مصرف ‌داروهای‌ ضدالتهاب‌ غیر استروییدی‌ برای‌ آن‌ها ممنوع‌ می‌باشد، اسانس‌ رازیانه ‌2% به‌ طور مؤثری‌ قادر به‌ تسكین‌ دیسمنوره‌ اولیه‌ می‌باشد و می‌تواند جانشین‌ مناسبی‌ برای‌ قرص‌ ایبوپروفن‌ محسوب‌ شود، اگرچه‌ مكانسیم‌ عمل‌ قطعی‌ این‌گیاه‌ ناشناخته‌ می‌باشد.(4)
4- در یک كارآزمایی بالینی آینده نگر، 60 دانش آموز با سابقه سندرم پیش از قاعدگی(PMS) انتخاب و در 5 سیكل قاعدگی(سیكل اول بدون مصرف دارو بعنوان كنترل، سیكل دوم و سوم با مصرف داروی رازیانه و سیكل چهارم و پنجم با مصرف داروی بابونه) بررسی شدند. بعد از هر سیكل، گروه مورد مطالعه با پر كردن پرسشنامه حاوی 16 علامت PMS و دیسمنوره مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این بررسی؛ كاهش معنی داری در شدت علائم بین سیكل كنترل (پلاسبو) با سیكلهای مصرف رازیانه و بابونه تنها در سه علامت درد شكم و لگن، خستگی و بیحالی و افسردگی یا عصبانیت از 16 علامت موجود در پرسشنامه مشاهده شد(p<0.05). در سایر موارد گرچه شدت علائم در سیكلهای مصرف رازیانه و بابونه كمتر بود، اما تفاوت با سیكل بدون دارو معنی دار نبود. محققین نتیجه گرفتند مصرف رازیانه و بابونه تنها بر3 علامت PMS و دیسمنوره تأثیر قابل توجه آماری دارد كه در این میان بابونه بیشتر بر درد شكم و لگن، افسردگی و عصبانیت و رازیانه بیشتر بر كاهش خستگی و بیحالی مؤثر است.(5)
از رازیانه برای درمان فقدان قاعدگی(amenorrhoea) و افزایش تولید شیر در مادران شیرده نیز استفاده شده است.
امتیاز شما:
توضیح امتیاز:
  هیچ موردی وجود ندارد 
فهرست اظهار نظر:
  هیچ موردی وجود ندارد 

نظر خود را بفرستید
نام شما: Required
پست الکترونیک شما: ایمیل شما تنها برای نمایش در سایت Gravatar استفاده می شود
وب سایت شما:
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
محتوای اظهار نظر: